Kalibrace alkohol testeru BACtrack

399 

Kalibrace BACtrack alkoholtesterů je citlivý proces prováděný vyškolenými techniky v kontrolovaném prostředí. Během kalibrace procházejí snímačem známé koncentrace alkoholu a tak mohou být nastaveny výchozí hodnoty pro testování. Přesnost přístroje je sledována na všech úrovních intoxikace alkoholem.

Kategorie:

Kalibrace alkohol testerů BACtrack

Kdy je nutné alkoholtester zkalibrovat?

  • Pokud alkoholtester nezobrazuje žádné výsledky, výsledky testů jsou nekonzistentní, nebo jsou hodnoty neobvykle vysoké nebo nízké, měl by být výrobek odborně zkalibrován.
  • Alkoholtestery BACtrack výrobce doporučuje kalibrovat minimálně každých 12 měsíců nebo po maximálně 500 měřeních.
  • Vždy je však potřeba zohlednit četnost používání. Pokud je alkoholtester používán každý den, bude pravděpodobně nutné provést kalibraci dříve.
  • Pro zajištění optimálního výkonu musí být všechny alkoholtestery pravidelně kalibrovány. Není-li kalibrace prováděna podle doporučených časových rámců, může dojít k poškození snímače.
  • Pamatujte také na to, že pokud přístroj delší dobu nepoužíváte (cca 4–5 týdnů), snímač může vyschnout. Proto alespoň jednou za měsíc do přístroje dýchněte, aby byl snímač udržován v dobrém provozním stavu.

O kalibraci
Kalibrace BACtrack alkoholtesterů je citlivý proces prováděný vyškolenými techniky v kontrolovaném prostředí. Během kalibrace procházejí snímačem známé koncentrace alkoholu a tak mohou být nastaveny výchozí hodnoty pro testování. Přesnost přístroje je sledována na všech úrovních intoxikace alkoholem.
V rámci kalibrace je prováděn kompletní diagnostický test, zahrnující mechanickou kontrolu, kontrolu průtoku vzduchu a kontrolu přesnosti.
Přístroj je vrácen se závěrečnou zprávou o kalibraci, která stvrzuje, že byl alkoholtester důkladně zkontrolován, zkalibrován a vrácen v provozním stavu.


Časté otázky ohledně kalibrace:

Mohu kalibrovat alkohol tester BACtrack sám?
Ne. Kalibrace alkohol testerů vyžaduje použití moderních laboratorních podmínek a vyškolených techniků.

Kalibrace je zahrnuta ve dvouleté záruce?
Ne. Záruka je omezena na vady přístroje a nezahrnuje běžnou údržbu, jako je kalibrace.

Jak dlouho kalibrace trvá?
Záleží na vytíženosti laboratoře. Obvykle je kalibrace vyřízena během 1–2 týdnů.

Co se stane s přístrojem pokud nebude pravidelně kalibrován?
BACtrack alkohol tester, který není pravidelně kalibrován nebude poskytovat přesné údaje.