FAQ

Mají alkohol testery BACtrack certifikaci a které modely?

Všechny naše alkohol testery jsou certifikovány CE, FCC. S80 také splňuje požadavky DOT/NHTSA na osobní zařízení pro kontrolu alkoholu v dechu.

Jaký je rozdíl mezi senzorem BluFire a Xted?

Oba jsou profesionální senzory se stejnou přesností.
V některých intenzivních aplikacích poskytne Xtend větší přesnost (zachovává lepší přesnost v sérii blízkých testů).

S jakými modely je kompatibilní BACtrack aplikace?

Aplikace je kompatibilní s modely BACtrack C8, C6 Keychain

Může několik lidí použít alkohol tester za sebou nebo je potřeba nějaká časová prodleva? Jak často se má měnit náustek?

Náustek se mění pouze z hygienických důvodů. Na průběh měření nemá vliv. Náustek se nemusí měnit. Každý může mít svůj náustek. Měření lze provádět bez prodlevy, tj. hned po odečtení předchozího ukončeného měření.

Jaký je rozdíl mezi C8 a C6 Keychain?

Model C8 má větší OLED displej a tvar vlastního testeru, poskytuje na něm i více informací bez nutnosti využití aplikace.

Dá se koupit náhradní senzor?

Bohužel zakoupení (výměna) náhradního senzoru u produktů BACtrack není možná.

Ukazuje BACtrack C6 Keychain dobu vystřízlivění na disleji stejně jako model C8?

Tento model zobrazuje na displeji jen aktuální obsah alkoholu v krvi. Další informace, jako odhadovaná doba vystřízlivění, jsou k dispozici v mobilní aplikaci.

V jakých jednotkách zobrazuje výsledky model Trace Pro?

Model BACtrack Trace Pro zobrazuje hodnotu zbytkového alkoholu v krvi v procentech, což je obvyklá metodika ve Spojených státech. Pokud by pro Vás přepočet na promile (x10) představoval příliš velký uživatelský diskomfort, doporučujeme zvolit model S80 Pro u kterého si můžete nastavit také jiné jednotky zobrazovaného obsahu alkoholu v krvi (promile, mg/l).

Podle čeho se rozhodovat při výběru alkoholtesteru?

Při výběru alkoholtesteru je zásadní volba použitého typu senzoru. Na výběr jsou přístroje s polovodičovým nebo elektrochemickým čidlem (tzv. Fuell  Cell technologie). Dalším sledovaným parametrem by měl být mimo jiné rozsah měření a možnost kalibrace přístroje.

Alkoholtestery s polovodičovým čidlem

Vdechovaný vzduch a v něm obsažené těkavé látky mění elektrické napětí na zahřátém čidle (čidlo je zahřáté až na 300°C). Výsledkem vyhodnocení této změny je hodnota přibližné koncentrace alkoholu obsaženém v dechu, která se zobrazí na displeji.

Nevýhodou těchto senzorů je citlivost vůči jiným těkavým chemickým látkám, což může negativně ovlivnit výsledek testování a také rychlé opotřebení senzorů, které má vliv na jejich životnost.

 • „Cítí“ i jiné alkoholy (ústní voda, zubní pasta, žvýkačka, energetické nápoje…) – falešně pozitivní výsledky měření,
 • velké nároky na kvalitu baterií – kvůli nutnosti zahřívání čidla,
 • rychlejší opotřebení čidla,
 • přesnost +- 0,01 – 0,02 BAC,
 • kalibrace – 6 měsíců, nebo 200 až 300 měření,
 • příprava na měření – 20 až 40 vteřin,
 • životnost čidla – 300 až 1000 měření,
 • vybití baterie může ovlivnit výsledky testování

Alkoholtestery BACtrack používají inovovanou technologii polovodičového čidla MicroCheck® Sensor s patentovaným procesem spalování, který poskytuje přesnější a spolehlivější výsledky ve srovnání se standardními polovodičovými snímači. 

Přesnost alkoholtesteru také velmi závisí na mechanismu zachycování vydechovaného vzduchu. BACtrack přístroje jsou pečlivě navrženy tak, aby bylo měření efektivní a nebylo negativně ovlivněno okolním vzduchem, výpary aj. Pro zvýšení přesnosti jsou všechny modely BACtrack Pro vybaveny miniaturním solenoidovým vzduchovým čerpadlem, které testuje pouze vzduch vydechovaný z plic.

Alkoholtestery s polovodičovým čidlem patří mezi ty levnější na trhu a uplatnění naleznou především pro osobní použití, testování rodiny a přátel, nebo pro získání povědomí o vlivu alkoholu na lidský organismus.

V nabídce BACtrack jsou tyto alkoholtestery s polovodičovým čidlem:  S35, Go Keychain, Keychain

 

 

Alkoholtestery s elektrochemickým čidlem (Fuell Cell technologie)

Protože se elektrochemické čidlo nemusí dopředu zahřívat, odpadá časová prodleva před testováním. Během testování je tlakovým čidlem kontrolovaný přesný objem vzduchu nasáván pumpou k palivovému článku, kde se alkohol obsažený ve vzorku spaluje na elektrický proud. Množství alkoholu v dechu se určí podle množství vyrobeného proudu.

Alkoholtestery BACtrack používají inovovanou technologii elektrochemického čidla BlueFire® Fuel Cell Senzor a Xtend® Fuel Cell Senzor a proti alkoholtesterům s polovodičovými čidly mají tyto výhody:

 • „Cítí“ pouze etanol – nevykazují falešně pozitivní výsledky měření
 • vyšší přesnost –  +- 3 – 10%,
 • konzistentní výsledky měření – vyšší pravděpodobnost stejných výsledků při opakovaném testování,
 • zobrazení výsledků testování s přesností na tisíciny – 0,000% BAC
 • kalibrace – 12 měsíců, nebo 500 až 600 měření,
 • příprava na měření – cca 10 vteřin,
 • životnost čidla – až 8 let,
 • vybití baterie neovlivňuje výsledky testování.

Alkoholtestery s elektrochemickým čidlem pracují na stejném principu jako přístroje používané policií nebo v lékařském prostředí,  uplatnění tedy naleznou tam, kde je vyžadována nejvyšší přesnost měření.

V nabídce BACtrack jsou tyto alkoholtestery s elektrochemickým čidlem: C8, C6, S80 Pro, Trace Pro

Je nějaký postup, který bych měl dodržovat při použití alkoholtesteru?

Ano, pro správné fungování vašeho zařízení na detekci alkoholu je důležité dodržování těchto zásad:

 

 • Dodržujte odstup nejméně 20 minut po pití, jídle nebo kouření před testováním alkoholtesterem.
  Nedodržení může způsobit nepřesnost měření a poškození senzoru.
 • Do alkoholtesteru nefoukejte kouř, jídlo ani tekutiny, může dojít k poškození senzoru.
 • Netestujte v silném větru nebo v zakouřených prostorách.
 • Pravidelně si nechte svůj alkoholtester kalibrovat.
  Více informací o kalibraci alkoholtesterů BACtrack naleznete zde.
 • Alkoholtester je určen pro použití při teplotě 0-40°C.
 • Netestujte v přítomnosti jiných látek, které obsahují metylalkohol, isopropyl alkohol nebo aceton.
  Může to negativně ovlivnit výsledky testování alkoholtesterem.
 • Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte (cca 4-5 týdnů), snímač může vyschnout. Proto alespoň jednou za měsíc do přístroje dýchněte, aby byl snímač udržován v dobrém provozním stavu.
Je nutné alkoholtester kalibrovat? Jak často?

Pro zajištění optimálního výkonu musí být všechny alkoholtestery pravidelně kalibrovány. Není-li kalibrace prováděna podle doporučených časových rámců, může dojít k poškození snímače.

Alkoholtestery BACtrack stupně Pro (Trace Pro, S80 Pro) doporučujeme kalibrovat min. každých 12 měsíců. Alkoholtestery bez stupně Pro je nutné kalibrovat častěji, min. po 6 měsících. Vždy je však potřeba zohlednit četnost používání – pokud alkoholtester používáte každý den, bude pravděpodobně nutné provést kalibraci dříve. 

Alkoholtester ukazuje různé výsledky při měření stejné osoby v krátkém časovém intervalu. Nebo nezobrazuje žádné výsledky. Je to běžné?

Není to běžné, ale může se stát, že tato situace nastane. 

Pokud při dodržení všech zásad pro správné používání alkoholtesteru zařízení nezobrazuje žádné výsledky, výsledky testů jsou nekonzistentní, nebo jsou hodnoty neobvykle vysoké nebo nízké, měl by být výrobek odborně zkalibrován.

Co znamená BAC?

BAC je běžně používaná anglická zkratka znamenající obsah alkoholu v krvi (blood alcohol content).

 

BACtrack - Dotazy k produktům

12 + 11 =